Vielsesrommet

Til daglig er det satt opp i klasserom til 24 kuverter. Rommet er utstyrt med smartboard og mobil glasstavle/whiteboard.
Når lokalet benyttes til selskaper kan det dekkes opp til 30 kuverter på flere småbord.

De fleste vielsene på Herredshuset skjer her.