Vielsesrommet

  • 1.etg
  • Kapasitet: 30 personer
  • Smartboard


Når lokalet benyttes til selskaper kan det dekkes opp til 30 kuverter på flere småbord.

De fleste vielsene på Herredshuset skjer her.