+47 40 00 23 11

Møterom 1

Kapasitet: 10 personer

Møterom 2

Kapsitet: 30 personer

Vielsesrommet

Kapasitet: 30 personer

Restauranten

Kapasitet: 50-70 personer

Peisestua

Kapasitet: 30 personer

Festsalen

Kapasitet: 150 personer

Baren

Kapasitet: 30 personer

Garderober og toalett