+47 40 00 23 11

Restauranten

Et meget fleksibelt lokale.
Til selskaper kan det dekkes opp til 70-80 kuverter, men er optimalt mellom 30 og 45 kuverter.

Rommet har opplegg til et stort lerret og i dette rommet brukes en mobil prosjektor.

Til møter og kurs kan det settes opp klasserom til 40 personer eller sette opp et restaurant-oppsett slik at det
rommer enda flere.

Rommet har direkte tilknytning til Privaten.

Privaten:

Et lite lokale som ofte benyttes som Chambre Separee om det er grupper som vil sitte for seg selv, buffet,
lekerom til barn eller grupperom når det er møter eller kurs.
Et lokale som er fleksibelt i oppsett og bruk.